Obavijest o zaštiti osobnih podataka – Karijere

Zahvaljujemo vam se na prijavi i vašem zanimanju za našu tvrtku. Željeli bismo vas informirati o obradi vaših osobnih podataka tijekom postupka prijave.

Tko je odgovoran za obradu podataka?

Odgovorna strana u pogledu zakona o zaštiti podataka je sljedeća tvrtka

Grand Automotive Adriatic d.o.o.
Ljubljanska Avenija 4
10090
Zagreb
Hrvatska
mg@grandautomotive.hr

Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na gore navedenu adresu ili u bilo koje vrijeme na e-mail: mg@grandautomotive.hr

Koje vaše podatke obrađujemo i za koje potrebe? Što se događa ako nam ne date podatke?

Obrađujemo podatke koje nam šaljete u vezi s vašom prijavom kako bismo provjerili vašu prikladnost za radno mjesto ili, ako je primjenjivo, ostala slobodna radna mjesta u našoj grupi društava i kako bismo proveli postupak prijave. Osim toga, primamo vaše osobne podatke od nezavisnih agencija za zapošljavanje koje su već u kontaktu s vama.

U kontekstu vaše prijave, trebali biste dati samo osobne podatke koji su potrebni za prijavu (na primjer: motivacijsko pismo, životopis, reference). Ako nam ne date ove podatke, nećemo moći obraditi vašu prijavu.

Na kojoj zakonskoj osnovi i za koje potrebe obrađujemo podatke?

Zakonska osnova za obradu vaših osobnih podataka u postupku prijave je članak 6. stavak 1, b) GDPR-a, naročito kako bi se poduzeli koraci na zahtjev podnositelja zahtjev prije sklapanja ugovora.

Zakonska osnova za obradu vaših osobnih podataka može također biti vaša privola, članak 6. stavak 1. a) GDPR-a.

Zakonska osnova za obradu vaših ospobnih podataka je i legitimni interes voditelja obrade podataka, članak 6. stavak 1. f) GDPR-a. Legitimni interesi voditelja obrade za prikupljanje osobnih podataka ispitanika jesu sljedeći: 

 • Pronalaženje najboljeg mogućeg kandidata,
 • Provjera kvalifikacija kandidata,
 • Provjera postoji li postojeći ili potencijalni sukob interesa ili druga ograničenja koja bi spriječila kandidatovo zaposlenje u Društvu,
 • Provjera točnosti podataka danih prilikom postupka prijave,
 • Upravljanje zbirkom podataka ljudskih resursa,
 • Zaštita i obrane pravnih zahtjeva MG motors u radnopravnim sporovima,
Koliko ćemo čuvati vaše podatke?

Podaci prikupljeni za ovdje navedene potrebe čuvat će se samo onoliko koliko je potrebno za određenu prijavu i za prijelazno razdoblje (npr. onoliko dugo koliko zahtijeva usklađenost s našim obvezama u pogledu čuvanja podataka sukladno važećem zakonu ili onoliko dugo koliko je čuvanje podataka zakonski dozvoljeno). U načelu, podaci podnositelja prijave brisat će se 6 mjeseci nakon završetka postupka prijave.

U slučaju da ste pristali na daljnju pohranu vaših osobnih podataka, vaše ćemo podatke poslati u naš sustav podataka o kandidatima za posao. Podaci će se iz tog sustava izbrisati nakon dvije godine. Ako dobijete posao za koji ste se prijavili, vaši će se podaci prenijeti iz sustava podataka podnositelja prijave u naš sustav upravljanja zaposlenicima.

S kim dijelimo vaše podatke?

Pistup vašim podacima daje se onim odjelima kojima je potreban kako bi ispunili gore navedene svrhe.

Naši dobavljači usluga možda će isto dobiti podatke u ovom kontekstu. Navedeno čine tvrtke koje spadaju u kategorije informatičkih usluga (posebice softver za podnositelje prijave za postupak prijave) i upravljanja ljudskim potencijalima. 

Podaci se obrađuju unutar Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EGP). 

Vaša prava

Možete imati sljedeća prava u pogledu svojih podataka

 • Pravo pristupa sukladno čl. 15. GDPR-a - imate pravo zahtijevati pristup svojih osobnim podacima pohranjenim kod nas,
 • Pravo na ispravak sukladno čl. 16 GDPR-a - imate pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ako su neispravni, ili upotpunjavanje ako su nepotpuni,
 • Pravo na brisanje sukladno čl. 17 GDPR-a i Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18 GDPR-a - npr. Možete imati pravo zatražiti brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako, na primjer, više ne postoji legitimna poslovna svrha za takvu obradu o zakonske obveze čuvanja ne zahtijevaju daljnju pohranu podataka,
 • Pravo na izvješćivanje sukladno čl.19 GDPR-a – imate pravo na izvještavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade, 
 • Pravo na prenosivost podataka sukladno čl. 20 GDPR-a - npr. možete imati pravo dobiti osobne podatke koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez da vas mi u tome sprječavamo.
Nadalje, možete povući privolu, u pravilu s budućim učinkom.

Osim toga, imate pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR-a), posebice u državi vašeg prebivališta ili u državi gdje se navodno kršenje GDPR-a dogodilo.

Isto tako, željeli bismo istaknuti vaše pravo na prigovor sukladno čl. 21 GDPR-a:

Informacija o vašem pravu na prigovor sukladno čl. 21 GDPR-a.

Imate pravo na prigovor, u bilo koje vrijeme, na temelju svoje posebne situacije, na našu obradu vaših osobnih podataka te možete zatražiti da se vaši osobni podaci više ne obrađuju. Navedeno se također odnosi na izradu profila na temelju ove odredbe u smislu članka 4. br. 4 GDPR-a. Ako imate pravo na prigovor i ostvarite ovo pravo, vaši osobni podaci se više neće obrađivati za navedene potrebe. Prigovor se može uložiti u bilo kojem obliku i besplatno.

Prigovor bi trebao, ako je moguće, biti poslan na adresu gore navedene odgovorne osobe ili na e-mail: mg@grandautomotive.hr

Postoji li bilo kakvo automatizirano donošenje odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući izradu profila?

Kada vas kontaktiramo putem obrasca ili e-maila, ne koristimo potpuno automatizirano automatsko donošenje odluka sukladno članku 22. GDPR-a. Isto tako, ne obrađujemo vaše podatke automatski s ciljem ocjenjivanja određenih osobnih aspekata (izrada profila).

Ažuriranje obavijesti o zaštiti osobnih podataka

U vezi s tehničkim i ekonomskim uvjetima koji se stalno mijenjaju, redovito ažuriramo našu obavijest o zaštiti osobnih podataka. Trenutačna verzija dostupna je online na https://mgmotor.eu/privacy-policy. Obavijestit ćemo vas pojedinačno u slučaju značajnih promjena.

Pronađi prodajno mjesto

Prodajno mjesto
Servis