Obavijest o zaštiti podataka za naša električna vozila

Mi, Grand Automotive Adriatic d.o.o., nudimo moderna električna vozila s pametnim sustavom za zabavu koji se može spojiti s vašim mobilnim telefonom putem naše aplikacije „ISMART”.

Obrađujemo osobne podatke u kontekstu pružanja pametnog sustava zabave i aplikacije.

Zaštita osobnih podataka nam je važna. Obrađujemo osobne podatke samo u skladu s važećim zahtjevima za zaštitu podataka, posebice Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

U Odjeljku A ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka pružamo vam informacije o voditelju obrade odgovornom za obradu vaših osobnih podataka i službeniku za zaštitu podataka voditelja obrade.

U Odjeljku B pronaći ćete informacije o obradi vaših osobnih podataka.

U Odjeljku C pronaći ćete informacije o svojim pravima u pogledu obrade vaših osobnih podataka.

Tehnički termini koji se odnose na zaštitu podataka u ovoj obavijesti o zaštiti osobnih podataka imaju značenje koje se koristi u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Detaljnije informacije o navedenom pronaći ćete u Odjeljku D.

 

SADRŽAJ

 1. Informacije o voditelju obrade

  1. Identitet i kontakt podaci voditelja obrade
  2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka voditelja obrade

 2. Informacije o obradi osobnih podataka

  1. Korištenje računa ISMART na mobilnom telefonu i na audiovizualnom i navigacijskom sustavu  (AVN), uključujući korištenje funkcija daljinskom upravljanja vozilom putem aplikacije ISMART
  2. Korištenje sustava za navigaciju na audiovizualnom i navigacijskom sustavu  (AVN)
  3. Korištenje glasovnog prepoznavanja
  4. Korištenje aplikacija treće strane na audiovizualnom i navigacijskom sustavu (AVN)

 3. Informacija o pravima ispitanika

  1. Pravo pristupa
  2. Pravo na ispravak
  3. Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)
  4. Pravo na ograničenje obrade
  5. Pravo na prenosivost podataka
  6. Pravo na izvješćivanje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade
  7. Pravo na prigovor
  8. Pravo na povlačenje privole
  9. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

 4. Informacije o tehničkim terminima Opće uredbe o zaštiti podataka koji se koriste u ovoj Obavijesti o zaštiti osobnih podataka
 5. Datum stupanja na snagu i izmjene ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka

A. Informacije o voditelju obrade 

 

 1. Identitet i kontakt podaci voditelja obrade SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor

  De Entree 159


  1101 HE Amsterdam


  dpo@mgmotor.eu

  Tel.: +31 (0) 202255401


 2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka voditelja obrade SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor


  De Entree 159

  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

 

B. Informacije o obradi osobnih podataka

Želimo vam pružiti najbolje iskustvo prilikom korištenja naših vozila. Stoga vam nudimo aplikaciju ISMART i opremamo vozila inovativnim sustavom. U našim se vozilima nalaze dva uređaja koji komuniciraju s aplikacijom ISMART i koje ona može kontrolirati: Audiovizualni i navigacijski sustav („AVN”) i Jedinica telematike („TBOX”). Čitava komunikacija između uređaja i aplikacije provodi se putem naše platforme za telematičke usluge („TSP Backend”). Sustav AVN omogućuje vam aplikacije za informiranje i zabavu, kao što je navigacija i centar za poruke. Sustav TBOX odgovoran je za mrežni pristup za vozilo i učitavanje podataka na platformu TSP Backend. Za određene funkcije, sustav AVN komunicira izravno s trećim stranama i šalje im osobne podatke (npr. Amazon). Za pružanje funkcija navedenih u ovoj Obavijesti o zaštiti osobnih podataka, obrađujemo vaše osobne podatke i želimo vas informirati o detaljima obrade. Međutim, možete koristiti svoja vozila bez korištenja online funkcija sustava ISMART koje zahtijevaju obradu osobnih podataka. Kada koristite sustav AVN po prvi put i kada preuzmete aplikaciju, pitat ćemo vas želite li omogućiti sve funkcije sustava ISMART, uključujući one koje zahtijevaju obradu osobnih podataka. Možete uključiti i isključiti pojedine funkcije sustava AVN koje zahtijevaju obradu osobnih podataka.

 

 1. Korištenje računa ISMART na mobilnom telefonu i na audiovizualnom i navigacijskom sustavu (AVN), uključujući korištenje funkcija daljinskog upravljanja vozilom putem aplikacije ISMART

  Na našim električnim vozilima nudimo aplikaciju „ISMART” za pregled i daljinsko upravljanje određenim funkcijama vozila te za slanje informacija vozilu, kao što su informacije o odredištima za navigaciju ili točkama interesa (engl. Points of Interest, POI). Kako bi mogli koristiti ove funkcije, vozilo treba biti spojeno na račun ISMART. U ovom kontekstu, obrađujemo osobne podatke za sljedeće svrhe:

  • Izrada i dodjela računa ISMART kako biste daljinski upravljali svojim vozilom i pregledali status vozila
  • Dostupnost funkcije spajanja vašeg vozila na vaš račun i odspajanja s njega
  • Dostupnost funkcije za provjeru i kontrolu stanja vozila
  • Dostupnost funkcije Find My Car
  • Dostupnost funkcije Upravljanje punjenjem
  • Dostupnost funkcije Poziv u pomoć
  • Dostupnost centra za poruke
  • Dostupnost funkcije Povratna informacija
  • Obrada vaše povratne informacije
  • Dostupnost funkcije Moj kalendar
  • Dostupnost funkcije o potrošnji energije
  • Dostupnost funkcije digitalnog ključa

Niže se nalaze detaljnije informacije o navedenom:

1. Detalji o osobnim podacima koji se obrađuju

 

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju Osobni podaci obuhvaćeni kategorijama Izvori podataka
Obaveza ispitanika da učini podatke dostupnima
Razdoblje čuvanja podataka
Podaci o protokolu
Podaci o protokolu koji nastaju zbog tehničkih razloga kada se koristi naša aplikacija za pristup sadržaju s našeg servera: Podaci koji nastaju tijekom tog pristupa definirani su mrežnim protokolom za prijenos informacija između vašeg uređaja i servera naše aplikacije. Navedeno uključuje IP adresu, vrstu i verziju mobilnog operativnog sustava koji se upotrebljava, sadržaja kojem se pristupa te datuma i vremena pristupa.
Korisnik aplikacije
Dostupnost podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dostupni, naša aplikacija ne može pristupiti sadržaju s našeg servera.
Podaci se čuvaju u log datotekama servera u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika u maksimalnom razdoblju od 7 dana, osim ako ne nastupi događaj koji ugrožava sigurnost (npr. DDoS napad). Ako nastupi događaj koji ugrožava sigurnost, log datoteke servera čuvaju se dok se događaj koji ugrožava sigurnost ne eliminira i potpuno riješi.
Podaci za registraciju
Podaci koje dajete kada registrirate svoj račun za našu aplikaciju: Navedeni podaci uključuju sljedeće obavezne informacije: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, lozinka. Dodatno, navedeni podaci uključuju sljedeće opcionalne informacije: spol, datum rođenja.
Korisnik aplikacije
Pružanje informacija koje su označene kao obavezne tijekom postupka registracije je zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako nisu date obavezne informacije, registracija i izrada korisničkog računa nisu moguće.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za prijavu
Podaci koje dajete kada se prijavljujete na svoj račun:  Navedeno uključuje: broj mobilnog telefona, e-mail adresa i lozinka. Kada se prijavljujete na svoj račun u svom vozilu, navedeno također uključuje jedinstveni identifikator koji je pohranjen u QR kodu.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, ne možete se prijaviti na svoj račun.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Dodatni podaci za račun
Podaci koje možete dodati na svoj račun, npr. sigurnosni kod, postavke alarma, kontakt u slučaju nužde, omiljena mjesta i radijske postaje te zapisi planova putovanja.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dostupni, određene funkcije kao što je pretraživanje iz popisa omiljenih postavki u sustavu AVN možda neće ispravno funkcionirati.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Osnovni podaci o vozilu
Osnovne informacije o vašem vozilu koje se dobivaju automatski iz vašeg vozila i mogu se vidjeti u aplikaciji: Navedeno uključuje VIN broj, broj motora, naziv marke, naziv modela, model mjenjača, boju, serijski broj platforme TBOX, serijski broj sustava AVN.
Korisnik  vozila
Dostupnost podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu pruženi, podaci se ne mogu vidjeti putem aplikacije.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci o statusu vozila
Informacije o trenutnom statusu vašeg vozila koje se mogu automatski dobiti od vašeg vozila i pregledati te, kad je moguće, izmijeniti u aplikaciji: Navedeno uključuje podatke o preostalom gorivu/električnoj energiji, preostaloj kilometraži, tlaku u gumama, naponu baterije, statusu motora, statusu električnog servo upravljača (EPS), statusu ručne kočnice, temperaturi, statusu stakala/krovnog otvora, statusu vrata, statusu motora, statusu spojke, statusu neovlaštenog otključavanja, statusu senzora udarca.
Korisnik  vozila
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, nije moguće vidjeti podatke putem aplikacije, a funkcija daljinskog upravljanja putem aplikacije nije dostupna.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci o lokaciji
Podaci o lokaciji vašeg vozila kao i vašeg mobilnog telefona: Navedeno uključuje GPS lokaciju vozila i mobilnog telefona.
Korisnik vozila / aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu pruženi, određene funkcije, kao što je funkcija „Find my car“, nisu dostupne.
Obrađujemo podatke o lokaciji vašeg telefona samo privremeno dok koristite funkciju provjere i kontrole stanja vozila ili funkciju „Find my car“.
Podaci o bateriji
Podaci o statusu baterije vašeg vozila: Navedeno uključuje preostalu snagu, preostalo vrijeme punjenja, struju punjenja, napon punjenja, preostalu kilometražu
Korisnik vozila
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu pruženi, podaci se ne mogu vidjeti putem aplikacije.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci iz poruka
Podaci iz poruka koje isporučujemo u ulaznu poštu u vašem vozilu i aplikaciji:  Navedeno uključuje važne poruke kao što su alarmi, informacije o radu i novosti.
Generirala naša tvrtka
- Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za povratnu informaciju
Podaci koje nam dajete kada koristite funkciju povratne informacije Navedeno uključuje sadržaj vaše povratne informacije.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, ne možete se odgovoriti na svoju povratnu informaciju.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za kalendar
Podaci koje nam dajete kada omogućujete sinkronizaciju svog kalendara s našom aplikacijom: Navedeno uključuje datum i vrijeme sastanka, datum godišnjica ili drugih prigoda. Navedeno također uključuje informacije koje dajete u našoj aplikaciji kao što su tema, napomene, podsjetnik na vrijeme i podsjetnik na datum.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako navedeni podaci nisu dani, ne možemo vam poslati podsjetnik kada dođe dan godišnjice.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Mac adresa za Bluetooth 
Podaci za aktiviranje funkcije digitalnog ključa ili izradu kontrolnog identifikacijskog broja digitalnog ključa.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, ne možete koristiti funkciju digitalnog ključa.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Kontrolni identifikacijski broj digitalnog ključa 
Podaci koji vas identificiraju kada zahtijevate otključavanje svog vozila.
Generirala naša tvrtka
- Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za upravljanje oglašavanjem
Informacije koje se odnose na privole koje ste dali za svrhe oglašavanja kao i informacije u pogledu vaših mogućih prigovora na reklamu: Navedeno uključuje datum i vrijeme privole, IP adresu uređaja koji se koristi za davanje privole, datum i vrijeme povlačenja privole ili prigovor u vezi obrade osobnih podataka u svrhe reklame.
Korisnik vozila / aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, ne možemo obraditi vaše privole i/ili prigovore u pogledu oglašavanja.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za upravljanje oglašavanjem
Dodatno, navedeno uključuje dokumentaciju o informacijama koje smo vam dali u pogledu privole i/ili oglašavanja koje smo proveli bez vaše privole.
Generirala naša tvrtka
- Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.

2. Detalji o obradi osobnih podataka

Svrha obrade osobnih podataka
Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju Automatizirano donošenje odluka
Zakonska osnova i, ako je primjenjivo, legitimni interesi
Primatelj
Izrada i dodjela računa ISMART kako biste daljinski upravljali svojim vozilom i pregledali status vozila: Nakon početne registracije svog računa, možete pohraniti dodatne podatke na vaš račun. Navedeno uključuje opcionalno spremanje kontaktnih informacija, adresa i postavki kao što su postavke jezika. Navedeno također uključuje funkciju prijave i odjave iz aplikacije.
Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o računu
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije spajanja vašeg vozila na vaš račun i odspajanja s njega: Kako biste mogli daljinski upravljati svojim vozilom i pregledati njegov status putem naše aplikacije, potrebno je povezati vaše vozilo s vašim računom. Kako biste povezali svoje vozilo sa svojim računom, trebate skenirati QR kod koji se prikazuje u sustavu AVN s aplikacijom. Navedeno također uključuje obvezujuće upravljanje odnosom s kupcima koje vam omogućuje da pregledate informacije o vašem vozilu koje automatski dobivate od vašeg vozila: Navedeno uključuje VIN broj, broj motora, naziv marke, naziv modela, model mjenjača, boju, serijski broj platforme TBOX, serijski broj sustava AVN.
Podaci za registraciju Podaci za prijavu Osnovni podaci o vozilu
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije za provjeru i kontrolu statusa vozila: Zahvaljujući našoj aplikaciji, možete pregledati status vozila. Navedeno vam omogućuje da se uvjerite da je vozilo sigurno za vožnju ili sigurno zaključano dok je u parkirnom položaju. Ova vam funkcija također omogućuje daljinsku kontrolu vozila, kao što je zaključavanje ili otključavanje vozila ili promjena temperature klima uređaja ili grijanje sjedala. Isto tako, ova vam funkcija omogućuje da provjerite potrošnju energije na svom telefonu pregledom kilometraže, ukupne potrošnje energije, prosječne brzine i vremena putovanja. Kako bismo vam omogućili ove funkcije na daljinu (npr. bez povezanosti vašeg mobilnog telefona i vašeg vozila), relevantni podaci o statusu vozila izmjenjuju se između vašeg mobilnog telefona i naših servera kao i između vašeg vozila i naših servera putem interneta. Ova vam funkcija također omogućuje da postavite alarme vozila i primate obavijesti u našoj aplikaciji. Navedeno uključuje obavijesti o niskoj napunjenosti baterije, sigurnosna upozorenja, geoprostorna (geo-fence) upozorenja, upozorenja o brzini, upozorenja na pokretanje motora ili upozorenja koja se odnose na bilo kakve neuobičajene pojave u vezi s vozilom.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o statusu vozila Podaci o lokaciji
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Dostupnost funkcije „Find My Car“: Prilikom korištenja funkcije „Find My Car“, koristit ćemo GPS lokaciju vašeg mobilnog telefona, kao i GPS lokaciju vašeg vozila, kako bismo vam pokazali najkraći put pješice do vašeg vozila. Navedene GPS lokacije preuzimaju se s vašeg mobilnog telefona i vašeg vozila samo kada pristupite funkciji „Find My Car“ u aplikaciji. Nakon slanja sigurnosnog koda, bit će otključana funkcija trube/svjetla koja će vam pomoći da pronađete svoje vozilo u mraku.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o lokaciji Dodatni podaci o računu Podaci o statusu vozila
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Dostupnost funkcije Upravljanje punjenjem: Ova vam funkcija omogućuje da provjerite trenutačni status baterije i punjenja. Možete također isplanirati vrijeme punjenja povezujući priključak za punjenje putem Bluetootha. Osim toga, možete postaviti cilj punjenja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o bateriji Podaci o lokaciji
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer Komplet za razvoj softvera (SDK) za karte
Dostupnost funkcije Poziv u pomoć: Ova vam funkcija omogućuje da brzo uputite poziv u pomoć na broj spremljen na vaš račun. Određujemo odgovarajući broj poziva u pomoć u skladu s državom koju ste odabrali kada ste  prvi put povezali svoje vozilo s aplikacijom.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Dodatni podaci o računu
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost centra za poruke: Pružamo vam važne poruke kao što su upozorenja, operativne informacije i novosti (uključujući reklame o uslugama tvrtke MG). Navedene poruke su dostupne putem funkcija ulazne pošte u aplikaciji i u sustavu AVN.
Podaci o protokolu Podaci o porukama Podaci za prijavu Dodatni podaci o računu Podaci o statusu vozila Podaci o upravljanju reklamama
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije Povratna informacija: Zahvaljujući funkciji Povratna informacija, možete nam dati povratnu informaciju o nepravilnostima ili prijedloge za daljnja poboljšanja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o povratnoj informaciji
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (f) (ispunjavanje legitimnih interesa sukladno usklađivanju interesa): Naš legitimni interes je dobiti povratnu informaciju o našim uslugama kako bismo ih poboljšali.
Developer
Obrada vaše povratne informacije: Obradit ćemo vašu povratnu informaciju kako bismo poboljšali svoje usluge.
Podaci za povratnu informaciju
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (f) (ispunjavanje legitimnih interesa sukladno usklađivanju interesa): Naš legitimni interes je obraditi vašu povratnu informaciju kako bismo poboljšali svoje usluge.
Developer
Dostupnost funkcije Moj kalendar: Podložno vašoj privoli, ova nam funkcija omogućuje sinkronizaciju vašeg kalendara na vašem mobilnom telefonu s našom aplikacijom, kako bismo vam mogli slati podsjetnike na sastanke, godišnjice ili druge prigode. Ova vam funkcija omogućuje da podesite temu, podsjetnik na datum i vrijeme te da napišete napomenu za vašu godišnjicu. 
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci za kalendar
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (a)  i Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije o potrošnji energije: Ova funkcija korisniku omogućuje pregled statistike o potrošnji energije. Uključuje kilometražu, ukupnu potrošnju energije, prosječnu brzinu i vrijeme putovanja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu 
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije digitalnog ključa: Ova vam funkcija omogućuje da otključate i pokrenete vozilo s pomoću svoje aplikacije umjesto ključa.
Mac adresa za Bluetooth Kontrolni identifikacijski broj digitalnog ključa
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer

3. Detalji o primateljima osobnih podataka i prijenosu osobnih podataka u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama 

Primatelj Uloga primatelja Prijenos u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama
Odluka o primjerenosti ili prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere za prijenos u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Narodna Republika Kina
Izvršitelj obrade
Kina
Nema odluke o primjerenosti Europske Komisije za dotičnu treću zemlju. Prijenosi u dotičnu treću zemlju provode se na temelju standardnih ugovornih klauzula Europske Komisije za prijenos osobnih podataka izvršiteljima obrade u trećim zemljama. Odluku Europske Komisije o standardnim ugovornim klauzulama moguće je pročitati ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopiju standardnih ugovornih klauzula moguće je dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka (Odjeljak A.II.).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska
Voditelj obrade
- -

II. Korištenje sustava za navigaciju na audiovizualnom i navigacijskom sustavu  (AVN)

Imate mogućnost korištenja sustava za navigaciju putem našeg audiovizualnog i navigacijskog sustava (AVN). Osnovne funkcije dostupne su bez internetske veze i bez da mi ili naši pružatelji usluga obrađujemo bilo koje od vaših osobnih podataka kada koristite navedene funkcije. Navedeno uključuje, posebice, traženje specifične lokacije ili interesnih točaka na određenom području, izračunavanje ruta i funkciju navigacije te funkciju dometa baterije. Određene druge funkcije, kao što je upotreba prometnih podataka u stvarnom vremenu za pronalaženje najbolje rute, zahtijevaju internetsku vezu. Kada koristite sustav za navigaciju online, obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Prometne informacije u stvarnom vremenu
 • Funkcija online pretrage

Ako koristite naš navigacijski sustav putem glasovnog prepoznavanja, pogledajte poglavlje o glasovnom prepoznavanju (-> Odjeljak B.III).

Niže se nalaze detaljnije informacije o navedenom:

1. Detalji o osobnim podacima koji se obrađuju


Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
Osobni podaci obuhvaćeni kategorijama
Izvori podataka
Obaveza ispitanika da učini podatke dostupnima
Razdoblje čuvanja podataka
Podaci o protokolu
Podaci o protokolu koji nastaju zbog tehničkih razloga kada je uspostavljena internetska veza između vašeg vozila i naših servera: Podaci koji nastaju tijekom tog pristupa definirani su mrežnim protokolom za prijenos informacija između vašeg vozila i naših servera. Navedeno uključuje IP adresu, HTTPS protokol (kako bi se osigurao Telenav Cloud) i API ključ (kako bi se osigurali da se samo SAIC vozila mogu spojiti na Telenav cloud)
Korisnik sustava za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, funkcije navigacije temeljene na oblaku ne mogu se pružiti.
Podaci se čuvaju u datoteci evidencije servera u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika u maksimalnom razdoblju od 7 dana, osim ako ne nastupi događaj koji ugrožava sigurnost (npr. DDoS napad). Ako nastupi događaj koji ugrožava sigurnost, datoteke evidencije servera čuvaju se dok se događaj koji ugrožava sigurnost ne eliminira i potpuno riješi.
Podaci o lokaciji
GPS lokacija vašeg vozila šalje se dobavljaču kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte kada korisnik koristi funkciju traženja lokacije, online navigaciju i pravovremeni promet.
Korisnik sustava za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, funkcije navigacije temeljene na oblaku ne mogu se pružiti.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najviše godinu dana. 
Podaci funkcije pretraživanja
Podaci koje ste unijeli u funkciju pretraživanja našeg sustava za navigaciju: Navedeno uključuje sve podatke unesene kao termine za pretragu, odabrane s nedavnog popisa odredišta, s popisa omiljenih postavki, na temelju oznaka koje ste sami unijeli, kao što je adresa kuće ili posla, ili iz kategorija Interesnih točaka ili putem glasovnog upravljanja. Ako koristite glasovno upravljanje, pogledajte poglavlje o glasovnom prepoznavanju  Odjeljak B.III.
Korisnik sustava za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, funkcije navigacije temeljene na oblaku ne mogu se pružiti.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Vaša kućna adresa je spremljena dok je ne izbrišete u sustavu AVN. Svi drugi podaci spremljeni su na maksimalno razdoblje od jedne godine.
Nedavne lokacije
Podaci o odredištu odabrani u funkciji pretraživanja.
Korisnik sustava za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, funkcije navigacije temeljene na oblaku ne mogu se pružiti.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najviše godinu dana.

2. Detalji o obradi osobnih podataka


Svrha obrade osobnih podataka
Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
Automatizirano donošenje odluka
Zakonska osnova i, ako je primjenjivo, legitimni interesi
Primatelj
Dostupnost naše funkcije navigacije s prometnim podacima u stvarnom vremenu: Osnovna funkcija navigacije dostupna je bez internetske veze. Za napredniju navigaciju, ruta se izračunava na našem serveru, uzimajući u obzir pravovremene prometne podatke. Za ovu svrhu, podaci o vašoj lokaciji i vašem odredištu privremeno se obrađuju na našem serveru. Redovito obrađujemo podatke o vašoj lokaciji kako bismo vam pružili odgovarajuće usluge navigacije (npr. izračunavanje dostupnosti boljih ruta u pozadini, provjera događaja u prometu u blizini, itd.).
Podaci o protokolu Podaci o lokaciji Nedavne lokacije
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka.
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Developer
Dostupnost naše funkcije online pretrage: Za ovu svrhu, podaci koje unosite u funkcije pretraživanja privremeno se obrađuju na našem serveru. Kada ste prijavljeni u ISMART račun u vašem vozilu, također možete pregledati i odabrati adrese, interesne točke (npr. benzinske postaje, trgovine hranom i pićem, hotele itd.) koje ste dodali na svoj račun putem aplikacije. Osim toga, možete potražiti postaje za punjenje u blizini i provjeriti njihovu dostupnost.
Podaci o protokolu Podaci funkcije pretraživanja Podaci o lokaciji Za pregled i odabir podataka spremljenih na vaš ISMART račun: Podaci za registraciju ( Odjeljak B.I.1 ) Podaci za prijavu ( Odjeljak B.I.1 ) Dodatni podaci o računu ( Odjeljak B.I.1 )
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka.
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte
Developer

3. Detalji o primateljima osobnih podataka i prijenosu osobnih podataka u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama

Primatelj
Uloga primatelja
Prijenos u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama
Odluka o primjerenosti ili prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere za prijenose u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Narodna Republika Kina
Izvršitelj obrade
Kina
Nema odluke o primjerenosti Europske Komisije za dotičnu treću zemlju. Prijenosi dotičnoj trećoj zemlji provode se na temelju standardnih ugovornih klauzula Europske Komisije za prijenos osobnih podataka izvršiteljima obrade u trećim zemljama. Odluku Europske Komisije o standardnim ugovornim klauzulama moguće je pročitati ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopiju standardnih ugovornih klauzula moguće je dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka (Odjeljak A.II.).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za karte: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska
Voditelj obrade
-
-

III. Korištenje glasovnog prepoznavanjaaciju na audiovizualnom i navigacijskom sustavu  (AVN)

Moguće se kretati kroz naš audiovizualni i navigacijski sustav (AVN) koristeći glasovno prepoznavanje. Funkcija glasovnog prepoznavanja omogućuje vam da upravljate određenim funkcijama sustava AVN samo s pomoću svog glasa. Ova se funkcija može koristiti za nekoliko različitih funkcija kao što je navigacija. Unos novog odredišta, zumiranje karte ili otkazivanje rute su samo neki od primjera glasovnih naredbi. Glasovno prepoznavanje može se koristiti za prebacivanje na sljedeću pjesmu u glazbenoj aplikaciji. Kada koristite funkciju glasovnog prepoznavanja, naš dobavljač glasovnog prepoznavanja pretvara vaše glasovne naredbe u strojno čitljive naredbe. 

Niže se nalaze detaljnije informacije o navedenom:

1. Detalji o osobnim podacima koji se obrađuju


Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju Osobni podaci obuhvaćeni kategorijama Izvori podataka
Obaveza ispitanika da učini podatke dostupnima
Razdoblje čuvanja podataka
Podaci o protokolu
Podaci o protokolu koji nastaju zbog tehničkih razloga kada je uspostavljena internetska veza između vašeg vozila i naših servera: Podaci koji nastaju tijekom tog pristupa definirani su mrežnim protokolom za prijenos informacija između vašeg vozila i naših servera.
Korisnik glasovnog prepoznavanja
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, ne možete koristiti funkciju glasovnog prepoznavanja.
Podaci se čuvaju u log datotekama servera u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika u maksimalnom razdoblju od 7 dana, osim ako ne nastupi događaj koji ugrožava sigurnost (npr. DDoS napad). Ako nastupi događaj koji ugrožava sigurnost, log datoteke servera čuvaju se dok se događaj koji ugrožava sigurnost ne eliminira i potpuno riješi.
Podaci glasovne naredbe
Podaci koje možete dati putem glasovne naredbe: Navedeno uključuje sadržaj vaše glasovne naredbe, npr. vaš glas, koji se snima nakon što aktivirate funkcije glasovnog prepoznavanja (tako što ćete reći „Dobar dan MG“ ili pritisnuti gumb funkcije glasovnog prepoznavanja na upravljaču) dok ne isključite funkciju glasovnog prepoznavanja. (Navedeno ne uključuje vaš glas prije aktiviranje glasovnog prepoznavanja ili kada aktivirate glasovno prepoznavanje tako što ćete reći „Dobar dan MG“: Vaše vozilo prepoznaje rečenicu „Dobar dan MG“ offline.)
Korisnik glasovnog prepoznavanja
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, kao ni zahtjev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dani, ne možete koristiti funkciju glasovnog prepoznavanja.
Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najviše tri godine.
Podaci glasovne naredbe
Strojno čitljivi podaci generirani na temelju vaših glasovnih naredi: Navedeno uključuje sve komande koje je naš dobavljač glasovnog prepoznavanja mogao utvrditi na temelju snimljenog glasa, kao što su odredišne adrese za navigacijski sustav ili komande za uređaja za reprodukciju glazbe.
Generirala naša tvrtka
- Obrađujemo vaše podatke samo tijekom razdoblja koje je potrebno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci. Podaci se čuvaju najviše tri godine.

2.  Detalji o obradi osobnih podataka

Svrha obrade osobnih podataka
Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
Automatizirano donošenje odluka
Zakonska osnova i, ako je primjenjivo, legitimni interesi
Primatelj
Dostupnost funkcije Glasovnog prepoznavanja: Nakon što aktivirate funkciju glasovnog prepoznavanja (tako što ćete reći „Dobar dan MG“ ili pritisnuti gumb funkcije glasovnog prepoznavanja na upravljaču), vaše vozilo snima vaš glas dok ne isključite funkciju glasovnog prepoznavanja. Snimka vašeg glasa se zatim šalje našem pružatelju usluge glasovnog prepoznavanja kako bi se generirale strojno čitljive komande na temelju vaših glasovnih komandi. Navedene  strojno čitljive komande zatim može koristiti sudio-vizualni i navigacijski sustav (AVN) u vašem vozilu za različite funkcije kao što je podešavanje adresa odredišta u sustavu za navigaciju ili podešavanje uređaja reprodukcije glazbe. Glasovne naredbe ne šalju se nama ili našem pružatelju usluge glasovnog prepoznavanja prije ili za aktiviranje glasovnog prepoznavanja. Vaše vozilo obavlja aktiviranje glasovnog prepoznavanja offline nakon što ste rekli „Dobar dan MG“ (npr. prepoznavanje rečenice „Dobar dan MG“ kao komande za aktiviranje).
Podaci o protokolu Podaci o glasovnoj komandi
Nema nikakvog automatiziranog donošenja odluka.
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Pružatelj usluge glasovnog prepoznavanja
Developer

3.  Detalji o primateljima osobnih podataka i prijenosu osobnih podataka u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama

Primatelj Uloga primatelja Prijenos u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama
Odluka o primjerenosti ili prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere za prijenos u treće zemlje i/ili međunarodnim organizacijama
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Narodna Republika Kina
Izvršitelj obrade
Kina
Nema odluke o primjerenosti Europske Komisije za dotičnu treću zemlju. Prijenosi u dotičnu treću zemlju provode se na temelju standardnih ugovornih klauzula Europske Komisije za prijenos osobnih podataka izvršiteljima obrade u trećim zemljama. Odluku Europske Komisije o standardnim ugovornim klauzulama moguće je pročitati ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopiju standardnih ugovornih klauzula moguće je dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka (Odjeljak A.II.).

 

IV. Korištenje aplikacija treće strane na audiovizualnom i navigacijskom sustavu (AVN)

Audiovizualni i navigacijski sustav (AVN) pruža mogućnost korištenja aplikacija trećih strana, kao što je Amazon Music. Zahvaljujući ovim aplikacijama, možete koristiti funkcije koje nude pružatelji treće strane na svoju vlastitu odgovornost. Odgovarajuća aplikacija ne aktivira se automatski, već je vi prvo trebate aktivirati u odgovarajućim postavkama. Kada aktivirate odgovarajuću aplikaciju, pružatelj odgovarajuće aplikacije može primiti osobne podatke od vas. Nemamo nikakva saznanja o osobnim podacima koje pružatelj dobiva. Također nemamo nikakva saznanja o posebnoj svrsi obrade podataka koje prikuplja pružatelj dotične aplikacije treće strane niti o bilo kakvim daljnjim detaljima obrade podataka od strane dotičnog pružatelja. Isto tako, ne znamo obrađuje li dotični pružatelj podatke samo kako bi ponudio funkciju odgovarajućeg plug-ina (npr. za streaming glazbe) ili, osim toga, u bilo koje druge svrhe (npr. kako bi izradio profile korištenja ili personalizirao reklame).

Ako koristite naš AVN sustav putem glasovnog prepoznavanja, pogledajte poglavlje o glasovnom prepoznavanju (Odjeljak B.III).

Niže se nalaze detaljnije informacije o navedenom:

1. Detalji o osobnim podacima koji se obrađuju

Sljedeće aplikacije pružatelja treće strane ugrađene su u naš AVN sustav:

Aplikacija
Pružatelj treća strana
Daljnje informacije o pružatelju aplikacije
Aplikacija Amazon Music
O vašoj državi prebivališta ovisit će koja tvrtka vam dobavlja aplikaciju Amazon Music: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., ili jedna od njihovih podružnica.
https://www.amazon.de/-/en/gp/...
Aplikacija za vremensku prognozu
AccuWeather, Inc.
https://www.accuweather.com/de/privacy

2. Potencijalno slanje podataka u treće zemlje bez odgovarajuće razine zaštite

Moguće je da se, kada koristite aplikaciju treće strane, podaci mogu prenijeti u treće zemlje za koje ne postoje takozvane odluke o primjerenosti Europske Komisije i za koje nema odgovarajućeg jamstva. U tom pogledu, postoji rizik da nema odgovarajuće razine zaštite za prenesene osobne podatke. Navedeno znači da vaši osobni podaci koje obrađuje pružatelj treća strana možda neće imati razinu zaštite usporedivu s GDPR-om. Posebice, navedeno znači da se možda neće poštovati principi za obradu osobnih podataka navedeni u članku 5. GDPR-a. Osim toga, možda nećete imati ostvariva prava i učinkovite pravne lijekove u pogledu obrade osobnih podataka. Aktivirajući dotičnu aplikaciju treće strane, prihvaćate moguće rizike na svoju vlastitu odgovornost.

C. Informacije o pravima ispitanika

Kao ispitanik, imate sljedeća prava u pogledu obrade vaših osobnih podataka:

 •  Pravo pristupa (članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na ispravak (članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) (članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na ograničenje obrade (članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na prenosivost podataka (članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na prigovor (članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na izvješćivanje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade (članak 19. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na povlačenje privole (članak 7. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (članak 77. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Možete nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava koristeći informacije za kontakt u Odjeljku A.

Gdje je primjenjivo, pronaći ćete informacije o bilo kojim specifičnim načinima i mehanizmima koji olakšavaju ostvarivanje vaših prava, posebice ostvarivanje vaših prava na prenosivost podataka i pravo na prigovor, u informacijama o obradi osobnih podataka u odjeljku B ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka.

U nastavku ćete pronaći detaljnije informacije o vašim pravima u pogledu obrade vaših osobnih podataka:

I. Pravo pristupa

Kao ispitanik, imate pravo dobiti pristup i informacije pod uvjetima navedenim u članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno posebice znači da imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše osobne podatke. Ako je to slučaj, također imate pravo pristupa osobnim podacima i informacijama navedenim u članku 15. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedeno uključuje informacije o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju i primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni (članak 15. stavak 1., točke (a), (b) i (c) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Možete pronaći potpuni opis svog prava na pristup i informacije u članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Pravo na ispravak

Kao ispitanik, imate pravo na ispravak pod uvjetima navedenim u članku 16. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno posebice znači da imate pravo bez nepotrebne odgode od nas dobiti ispravak netočnosti u vašim osobnim podacima i upotpunjavanje nepotpunih osobnih podataka.

Možete pronaći potpuni opis svog prava na ispravak u članku 16. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Kao ispitanik, imate pravo na brisanje („pravo na zaborav”) pod uvjetima navedenim u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno znači da imate pravo od nas dobiti brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obavezni izbrisati vaše osobne podatke bez nepotrebne odgode kada se primjenjuje jedan od razloga navedenih u članku 17. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovo može biti slučaj, na primjer, ako osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljani ili drugačije obrađivani (članak 17. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ako smo objavili osobne podatke i obavezni smo ih izbrisati, također smo obavezni, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak implementacije, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, obavijestiti voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ste zatražili da obrišu bilo koje poveznice s tim osobnim podacima ili kopije ili replike navedenih osobnih podataka (članak 17. stavak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) ne primjenjuje se ako je obrada potrebna zbog jednog od razloga navedenih u članku 17. stavku 3. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovo može biti slučaj, na primjer, ako je obrada potrebna za usklađenost sa zakonskom obvezom ili za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva (članak 17. stavak 3., točke (b) i (e) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Možete pronaći potpuni opis svog prava na brisanje („pravo na zaborav”) u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Pravo na ograničenje obrade

Kao ispitanik, imate pravo na ograničenje obrade pod uvjetima navedenim u članku 18. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno znači da imate pravo od nas dobiti ograničenje obrade ako se primjenjuje jedan od uvjeta navedenih u članku 18. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovo može biti slučaj, na primjer, ako osporavate točnost osobnih podataka. U takvom slučaju, ograničenje obrade važi tijekom razdoblja koje nam omogućuje da provjerimo točnost osobnih podataka (članak 18. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ograničenje znači da su spremljeni osobni podaci označeni s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade (članak 4. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Možete pronaći potpuni opis svog prava na ograničenje obrade u članku 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Pravo na prenosivost podataka

Kao ispitanik, imate pravo na prenosivost podataka pod uvjetima navedenim u članku 20. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno znači da općenito imate pravo dobiti svoje osobne podatke koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez da vas mi u tome sprječavamo ako se obrada temelji na privoli sukladno članku 6. stavku 1. točki (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru sukladno članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada je izvršena automatiziranim sredstvima (članak 20. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Možete pronaći informacije o tome temelji li se obrada na privoli sukladno članku 6. stavku 1. točki (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru sukladno članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka u informacijama koje se odnose na zakonske osnove obrade u Odjeljku B ove Obavijesti o zaštiti podataka.

Ostvarujući svoje pravo na prenosivost podataka, također općenito imate pravo da se vaši osobni podaci prenesu izravno od nas drugom voditelju obrade ako je to tehnički moguće (članak 20. stavak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka).  

Možete pronaći potpuni opis svog prava na prenosivost podataka u Članku 20. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Pravo na prigovor

Kao ispitanik, imate pravo na prigovor pod uvjetima navedenim u članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Najkasnije u našoj prvoj komunikaciji s vama, izričito vas obavještavamo o vašem pravu, kao ispitanika, na prigovor.

Detaljnije informacije o ovome nalaze se u nastavku:

1. Pravo na prigovor na temelju posebne situacije ispitanika

Kao ispitanik, imate pravo na prigovor, na temelju svoje posebne situacije, u bilo kojem trenutku, na obradu svojih osobnih podataka sukladno članku 6. stavku 1. točki (e) ili (f), uključujući izradu profila na temelju navedenih odredbi.

Možete pronaći informacije o tome temelji li se obrada na članku 6. stavku 1. točka (e) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka u informacijama koje se odnose na zakonske osnove obrade u Odjeljku B ove Obavijesti o zaštiti podataka.

U slučaju prigovora koji se odnosi na vašu posebnu situaciju, prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne pokažemo da naši uvjerljivi legitimni interesi za obradu imaju prednost pred vašim interesima, pravila i slobodama ili  radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Možete pronaći potpuni opis svog prava na prigovor u članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Pravo na prigovor na izravni marketing

Kada se vaši osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor, u bilo kojem trenutku, na obradu vaših osobnih podataka za takav marketing, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom.

Možete pronaći informacije o tome da li se i u kojoj mjeri osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga u informacijama koje se odnose na zakonske osnove obrade u Odjeljku B ove Obavijesti o zaštiti podataka.

Ako uložite prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke za te potrebe.

Možete pronaći potpuni opis svog prava na prigovor u članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada temelji na privoli sukladno članku 6. stavku 1. točki (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, imate pravo, kao ispitanik, sukladno članku 7. stavku 3.  Opće uredbe o zaštiti podataka, povući svoju privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje vaše privole ne utječe na legitimnost obrade koja je provedena na temelju vaše privole prije povlačenja. Obavještavamo vas o tome prije nego što date svoju privolu.

Možete pronaći informacije o tome temelji li se obrada na članku 6. stavku 1. točki (a) ili na članku 9. stavku 2. točki (a) Opće uredbe o zaštiti podataka u informacijama koje se odnose na zakonske osnove obrade u Odjeljku B ove Obavijesti o zaštiti podataka.

VIII. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Kao ispitanik, imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu pod uvjetima navedenim u članku 77. Opće uredbe o zaštiti podataka.

D. Informacije o tehničkim terminima Opće uredbe o zaštiti podataka koji se koriste u ovoj Obavijesti o zaštiti osobnih podataka

Tehnički termini koji se odnose na zaštitu podataka u ovoj Obavijesti o zaštiti osobnih podataka imaju značenje koje se koristi u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Potpuni opis definicija Opće uredbe o zaštiti podataka može se pronaći u članku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka, koja se može preuzeti na sljedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

U nastavku ćete pronaći detaljnije informacije o najvažnijim tehničkim terminima Opće uredbe o zaštiti podataka koji se koriste u ovoj Obavijesti o zaštiti osobnih podataka:

„Osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

„Ispitanik” znači pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, na kojeg se odnose osobni podaci;

„Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„Izrada profila” znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;

„Voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

„Izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

 „Primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.  Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

 „Treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

 „Međunarodna organizacija” znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja;

 „Treća zemlja” znači zemlju koja nije članica Europske Unije („EU”) ili Europskog gospodarskog prostora („EGP”); 

„Posebne kategorije osobnih podataka” znači osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

E. Datum stupanja na snagu i izmjene ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka

Datum stupanja na snagu ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka je 12. listopada 2021.

Možda će biti potrebno izmijeniti ovu Obavijest o zaštiti osobnih podataka zbog tehničkog razvoja i/ili dopuna zakonskih ili službenih zahtjeva.

Ažurirani verziju ove Obavijesti o zaštiti podataka možete preuzeti u bilo kojem trenutnu na https://mgmotor.eu/privacy-notice/ismart

 

Pronađi prodajno mjesto

Prodajno mjesto
Servis