Obavijest o zaštiti osobnih podataka - Internetska stranica

Putem ove izjave o zaštiti osobnih podataka, tvrtka Grand Automotive Adriatic d.o.o. (u daljnjem tekstu: „MG Motor“ ili „mi/naš/a/e“) želi obavijestiti osobu od koje prikuplja, koristi i pohranjuje (drugim riječima: obrađuje) osobne podatke putem posebne internetske stranice za predstavljanje mgmotor.hr. Navedene osobe mogu uključivati poslovne kontakte, dobavljače, direktore, agente, potencijalne kupce/kupce i njihove predstavnike, zaposlenike i/ili dioničare, kako je primjenjivo. Tvrtka MG Motor kvalificira se kao voditelj obrade podataka za navedene aktivnosti obrade. U ovoj izjavi, koristimo riječ „vi“ koja se odnosi na bilo koga u opsegu ove izjave.

Ostale usluge koje nudi tvrtka MG Motor mogu biti predmetom zasebne izjave o zaštiti osobnih podataka.

1. Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci su bilo koja informacija koja se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Koristimo osobne podatke kako bismo vodili svoj posao, pružali naše usluge, sklapali ugovore i štitili naše interese. Što se tiče glavne i posebnih internetskih stranica, obrađujemo osobne podatke ako nam ih date ili kada ih prikupimo od vas, na primjer, tijekom vašeg poslovanja s nama ili tijekom vašeg korištenja glavne ili posebne internetske stranice. Ovisno o aktivnosti obrade, informacije koje obrađujemo u vezi s vama mogu se sastojati od:

 1. imena i prezimena;
 2. naziva tvrtke;
 3. broja telefona;
 4. e-mail adrese;
 5. adrese, grada i države;
 6. podataka u vezi s vašom opremom, poput IP adrese (ova informacija ne spada uvijek u osobne podatke);
 7. podataka koji se odnose na vaš omiljeni model, dodatnu opremu i probnu vožnju;
 8. podataka koji se odnose na vaše korištenje glavne ili posebne internetske stranice.

Kako bismo vam pružili svoje usluge, morate nam dati određene osobne podatke. Ako nam ne date osobne podatke koji su označeni kao obavezni na glavnoj ili posebnoj internetskoj stranici, možda vam nećemo moći pružiti svoje usluge.

2.  Kako se može pristupiti osobnim podacima

Pristup vašim osobnim podacima je ograničen. U našoj organizaciji, djelatnici mogu pristupiti osobnim podacima samo prema potrebi.

U nekim slučajevima, dijelimo vaše osobne podatke s trećim stranama. Tvrtka MG Motor može dijeliti vaše osobne podatke s:

 1. internim odjelima koji sudjeluju u transakcijama u kojima ste strana, izravno ili neizravno, kao što su Financije, Prodaja, Marketing, Poslovanje;
 2. klijentima, dobavljačima ili pružateljima usluga tvrtke MG Motor, koji djeluju kao izvršitelji obrade podataka ili kao voditelji obrade podataka, kao što su pružatelji hosting usluga, pružatelji IT usluga te vanjski savjetnici, knjigovođe i odvjetnici;
 3. nadzornim tijelima i drugim vladinim tijelima kako bismo se pridržavali zakonskih obveza;
 4. trećim stranama koje sudjeluju u određenim transakcijama (kao što su spajanja ili stjecanja) temeljem kojih je naše društvo prodano ili preneseno, djelomično ili u cijelosti;
 5. nacionalnim uvoznicima kako bi se ispunio zahtjev za informacijama ili organizirala probna vožnja;
 6. lokalnim koncesionarima kako bi se ispunio zahtjev za informacijama, dala ponuda na zahtjev ili isplanirala probna vožnja.
Vaše ćemo osobne podatke slati gore navedenim trećim stranama samo u svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka, i samo u mjeri koja je dozvoljena važećim zakonom i propisima.

Treće strane kojima šaljemo vaše osobne podatke su same odgovorne za usklađenost s važećim zakonima za zaštitu osobnih podataka, osim ako djeluju kao naš izvršitelj obrade podataka. Nismo odgovorni za način na koji navedene treće strane obrađuju vaše osobne podatke ili se pridržavaju važećeg zakona o zaštiti osobnih podataka, pod uvjetom da djeluju kao nezavisni voditelj obrade podataka.

3.  Međunarodni prijenosi osobnih podataka

Trenutno ne šaljemo osobne podatke primateljima izvan Europskog gospodarskog područja (EGP). Međutim, ako budemo slali vaše osobne podatke izvan EGP-a u budućnosti, o tome ćemo vas unaprijed obavijestiti. U tom slučaju ćemo uspostaviti odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka. 

4.  Naše zakonske osnove obrade

Prema propisima o zaštiti osobnih podataka, dozvoljeno nam je obrađivati osobne podatke samo s obzirom na jednu ili više zakonskih osnova obrade. One obuhvaćaju sljedeće:

 • Privola - Vaša privola, ako je propisana zakonom.
 • Ugovor - Obrada je nužna zbog izvršenja ugovora s vama/vašom tvrtkom ili kako bi se na vaš zahtjev poduzeli određeni koraci prije sklapanja ugovora.
 • Zakonska obaveza - Obrada je potrebna zbog usklađivanja s našim zakonskim obavezama.
 • Javni interes - Obrada je potrebna za izvršenje zadatka koji se obavlja za javni interes.
 • Legitimni interesi - Obrada je potrebna za naše legitimne interese ili legitimne interese naših trećih strana. Mi, ili treća strana, imamo legitimne interese za učinkovito i pravilno provođenje, upravljanje ili administriranje svog poslovanja i za obradu vaših podataka u skladu s tim interesima. Navedeni interesi između ostalog uključuju informatičku sigurnost, nadzor transakcija kao što su ponude, probne vožnje i marketing. Vaši podaci se neće obrađivati na ovoj osnovi ako vaši interesi, prava i slobode imaju prioritet nad našim interesima ili interesima treće strane.
 • Vitalni interesi - Ako je obrada podataka potrebna za zaštitu vaših vitalnih interesa (ili interesa nekog drugog) i niste u mogućnosti dati svoju privolu. Navedeno se primjenjuje samo u vrlo iznimnim okolnostima kao što su hitni medicinski slučajevi.

5.   Svrhe i zakonska osnova za obradu osobnih podataka

Tvrtka MG Motor obrađuje osobne podatke u dolje opisane svrhe. Kao što je gore objašnjeno, obrada u ovom kontekstu može uključivati slanja trećim stranama i /ili izvan EEA-a. S vremena na vrijeme možemo objaviti posebne obavijesti u kojima se navode (dodatni) detalji u vezi s određenim procesima ili programima koje razvijamo.

 

Svrha  Zakonska osnova
Priprema i/ili uspostava i održavanje odnosa s vama ili s organizacijom koju predstavljate kao kupcem ili dobavljačem. Ugovor
Zakonski interesi
Odgovaranje na vaše zahtjeve za informacijom ili upit. Ugovor
Zakonski interesi
Osiguravanje fizičke i sustavne i informatičke sigurnosti, uključujući sigurnost naše internetske stranice. Ugovor
Zakonski interesi
Analiza korištenja naše internetske stranice, uključujući klikove i ostale podatke koji se odnose na korištenje internetske stranice, većinom putem platforme Google Analytics. Zakonski interesi
Transakcije društva/dubinska analiza. Tijekom potencijalnog spajanja ili preuzimanja, vaši osobni podaci mogu se dati potencijalnom kupcu ili investitoru. Zakonski interesi
Rješavanje sporova, obrana pravnih zahtjeva, usklađivanje. Zakonska obaveza
Zakonski interesi
Javni interes
Ostanite u tijeku s najnovijim informacijama o novom vozilu MG ZS ako želite, tako što ćete nam dati svoju e-mail adresu, ime i prezime te državu prebivališta. Privola (ako je primjenjivo)
Zakonski interesi
Poslat ćemo vama ili vašoj tvrtki brošure, marketinške informacije ili oglase putem e-maila, pošte ili telefona. Zatražit ćemo vašu prethodnu privolu u mjeri koju zahtjeva važeći zakon. Privola (ako je primjenjivo)
Zakonski interesi

Nismo uključeni u nikakvo automatizirano donošenje odluka bez ljudske intervencije, koje ima učinka na ispitanike. 

6.   Vaša prava

Obavezi smo vas izvještavati u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade.

 1. Pravo pristupa, što znači da možete uputiti zahtjev za informacijom u pogledu osobnih podataka o vama koje obrađujemo;
 2. Pravo na ispravljanje vaših osobnih podataka;
 3. Pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas;
 4. Pravo na ograničenje obrade;
 5. Pravo na prenosivost podataka, što znači da imate pravo dobiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te da imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.
 6. Pravo na prigovor na određene vrste obrade;
 7. Pravo na podnošenje prigovora o našoj obradi osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu - ako ne budete zadovoljni našoj obradom vašeg zahtjeva ili prigovora;
 8. Pravo na povlačenje vaše privole, u onoj mjeri u kojoj ste ga dali.

Svoje pravo, s iznimkom točke (vii), možete ostvariti tako da nam pošaljete zahtjev putem podataka za kontakt koji se nalaze u ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka, i samo u onoj mjeri u kojoj je ostvarivanje takvih prava moguće sukladno važećem zakonu.

7.    Razdoblje zadržavanja osobnih podataka

Nećemo čuvati vaše osobne podatke duže nego što je potrebno sukladno svrhama navedenim u ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka, osim ako nas zakon ili propisi na to ne obvezuju. Napominjemo da nas zakonski i podzakonski propisi može obvezivati  da čuvamo vaše osobne podatke (bilo izravno ili neizravno) određeno razdoblje nakon što je informacija izgubila svoju važnost, za porezne svrhe i svrhe korporacijskog prava.

8.     Izmjene ove izjave o zaštiti osobnih podataka

Možemo izmijeniti ili ažurirati ovu izjavu o zaštiti osobnih podataka s vremena na vrijeme kako bismo se uvjerili da su informacije ažurne. Ako napravimo materijalne izmjene u Politici, dat ćemo obavijest ili zatražiti privolu u vezi s takvim promjenama kako to mogu zahtijevati zakonske odredbe.

9.     Kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka i/ili obradi vaših osobnih podataka, kontaktirajte mg@grandautomotive.hr.

Pronađi prodajno mjesto

Prodajno mjesto
Servis